Τ.: (+30) 2394 05 26 56   |    ΕΛ   Dreamwell

Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή και την εμπιστοσύνη σας στην εταιρεία μας.

Η Dreamwell είναι σε θέση να εγγυηθεί την άριστη κατασκευή των χειροποίητων στρωμάτων της καθώς και την ποιότητα των υλικών που χρησιμοποιεί παρέχοντας την παρούσα γραπτή εγγύηση. Η εγγύηση παρέχεται για το μεταλλικό πλαίσιο, τα ελατήρια, τα αφρώδη υλικά και τα υλικά γεμίσματος. Εγγύηση επίσης παρέχεται και στο ύφασμα με την διαφοροποίηση ότι σε αυτή συμμετέχει και ο αγοραστής στο κόστος με την πάροδο του δευτέρου έτους αναλογικά. Στις εγγυήσεις άνω των 5 ετών ο αγοραστής συμμετέχει αναλογικά στο κόστος επισκευής.

Η ΕΓΓYΗΣΗ ΚΑΛYΠΤΕΙ:

Οποιοδήποτε πραγματικό και αποδεδειγμένο ως τέτοιο ελάττωμα του προϊόντος, το οποίο αποδίδεται, κατόπιν διεξαγωγής δικού μας τεχνικού ελέγχου, σε κατασκευαστικό λάθος και προβλέπει, χωρίς καμία επιβάρυνση του αγοραστή: την αντικατάσταση ή την επισκευή του στρώματος ή των υλικών, κατά την κρίση της εταιρίας, με άλλα ιδίου τύπου, ποιότητας και διαστάσεων για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα ισχύος της παρούσας εγγύησης.

Η ΕΓΓYΗΣΗ ΔΕΝ ΚΑΛYΠΤΕΙ:

Ελάττωμα του προϊόντος, το οποίο οφείλεται σε κακή ή μη ενδεδειγμένη χρήση του από τον αγοραστή, όπως ενδεικτικά:

  • Λερωμένη, σχισμένη ή παραμορφωμένη επιφάνεια στρώματος
  • Παραμόρφωση του στρώματος από κακή τοποθέτηση του πάνω σε ακατάλληλες επιφάνειες.
  • Παραμόρφωση από χρήσεις, όπως με σίδερο ή έκθεση σε συνθήκες εκτός οικίας.
  • Δεν επιτρέπεται το όρθιο πάτημα ή καταπόνηση ή το χοροπήδημα πάνω στο στρώμα.
  • Δεν επιτρέπεται το δίπλωμα η το τσαλάκωμα του στρώματος.
  • Φθορές από τη χρήση καθαριστικών υγρών και την επαφή με νερό ή και σε διατήρηση σε χώρο αυξημένης υγρασίας. Η χρήση υγρών καθαριστικών και η επαφή με το νερό, καθώς και η υγρασία, μπορεί να αλλοιώσουν σημαντικά τα υλικά των προϊόντων και να αλλάξουν σημαντικά τις ιδιότητές τους.
  • Η εγγύηση δεν καλύπτει την φυσιολογική φθορά των προϊόντων.

Σε περιπτώσεις πρόκλησης φθοράς λόγω υπαιτιότητας του αγοραστή, παρέχεται η δυνατότητα επισκευής του στρώματος αλλά το κόστος επισκευής και μεταφοράς θα βαρύνει εξ ολοκλήρου τον αγοραστή.

Η εγγύηση υπόκειται στις ρυθμίσεις και τους περιορισμούς των σχετικών διατάξεων της ισχύουσας στην Ελλάδα νομοθεσίας. Η εγγύηση ισχύει αυστηρά και μόνο κατόπιν διεξαγωγής τεχνικού ελέγχου της dreamwell και κατόπιν έγκαιρης και επί αποδείξει ενημέρωσης. Η εγγύηση ισχύει εφόσον η χρήση του στρώματος γίνεται με τις ενδεδειγμένες από τον κατασκευαστή οδηγίες. Το κόστος μεταφοράς για τεχνικό έλεγχο βαρύνει σε κάθε περίπτωση τον αγοραστή. Για κάθε διαφορά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης.

Close Menu
Font resize
Contrast mode
×
×

Cart

By continuing to use the website, you agree to the use of cookies. More informations

The cookie settings on this site are set to "accept cookies" to give you the best browsing experience. If you continue to use this website without changing your cookies settings or click the "Close" button, you are consenting to this.

Close